Butterfly Slide Show & Activity at Harnai

दापोली मंडणगड शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या हर्णै व केळशी येथील शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी फुलपाखरू या विषयावरील आम्ही घेतलेल्या आजच्या  (१९ सप्टेंबर २०१४ ) कार्यक्रमाची क्षणचित्रे …

Today we conducted slide show & activity for students of Dapoli Mandangad Shikshan Prasarak Mandal’s Harnai & Kelshi schools. It was conducted at Harnai.

20140919_131306

 

20140919_131329

 

20140919_135546

 

20140919_141353

 

20140919_142638