Glimpses of Monsoon from Dapoli – Anjarle

नेमेचि येतो मग पावसाळा …….. असे जरी म्हटले जात असले तरी दर वर्षीचा पावसाळा हा नव्या रूपातच येतो आणि म्हणूनच आपण दर वर्षी चातकासारखी त्या पावसाची वाट पाहतो. तो आला की त्याला एखाद्या उत्सवासारखा वेगवेगळ्या प्रकारे साजरा करतो – कधी चिंब भिजून, तर कधी रिमझिम पावसाकडे खिडकीतून बघून, कधी चमचमीत पदार्थ खाऊन तर कधी पावसात सहलीला जाऊन …. अशा एक ना अनेक प्रकारे आपल्यातला प्रत्येक जण पाऊस अनुभवत असतो. पण फक्त आपणच पाऊस अनुभवतो असे नाही. पावसाच्या सुरुवाती बरोबरच गवत उगवायला लागते, काही पावसाळी वनस्पती आपले अस्तित्व दाखवू पाहतात, शेतकरी बैल जुंपून कामाला लागतो, पक्षी साचलेल्या पाण्यात डुंबताना दिसतात, पावश्यासारखे पक्षी पाऊस येणार याची सूचनाच जणू जोरजोरात ओरडून देतात,
मोराच्या नाचण्याचे सौंदर्य पावसामुळे अधिक मोहक वाटते …… अशा कितीतरी गोष्टी निसर्गात घडत असतात ……. त्यातल्या फार कमी गोष्टींची दखल आपण घेतो.

पावसाळ्यात बहरणाऱ्या वनस्पती बघितल्या तर कळते की निसर्गाने सभोवताली कशी रंगांची उधळण केली आहे. पण आपण त्या दृष्टीने बघितले तरच हे रंग आपल्याला आनंद देऊ शकतात. एकाच रंगाची पण ३ / ४ प्रकारची फुले जरी बघितली तरी लक्षात येते की प्रत्येक फुलाची रचना वेगळी, रंगछटाही वेगळी, उमलण्याची पद्धत आणि वेळही वेगळी……. एवढे वैविध्य आणि एवढे बारकावे…… क्षणभर थक्कच व्हायला होते.

ह्या सर्व प्रकारच्या वनस्पतींबरोबर आपल्याला विविध प्रजातींच्या अळंबी, कीटक आणि फुलपाखरेही पाहायला मिळतात. दापोली – आंजर्ले परिसरातील आम्ही अनुभवलेली निसर्गाच्या काही रंगांची झलक आम्ही येथे दाखवत आहोत …… आपल्यासाठी हा अनुभव आनंददायी असा होवो हीच शुभेच्छा …….

It all starts with few raindrops ….. growing of grass, sprouting of monsoon flora which was lying dormant in the form of seed, rhizome, bulb etc., throughout the
hot season, farmers tilling the soil, birds calling, waterfalls energizing everyone, nature splashing its colours in the form of flowers ……. different shades and hues of the same colour, the delicacy of flower structure ….. all these make us go amazed. It makes us wait for the rainy season every year …. even though it rains every year, it is different every year.

Monsoon flora is nature’s miraculous feature. The otherwise dormant seed /
rhizome suddenly sprout with falling raindrops. They grow quickly and within a month or so start flowering followed by shedding of mature seeds for assuring next year’s sprouting. They dry up after monsoon…..they come with monsoon and go with monsoon. Their beauty can be enjoyed only during the monsoon season. May you enjoy this article as well as glimpses of the nature’s colours that we have experienced at and around Dapoli – Anjarle.